Производители

KARCHER

 

ALFRED KARCHER GmBH е най-големият производител в света на почистващи машини, работещи под високо налягане и водещ производител на техника за битово почистване.
Фирмата е създадена през 1935 г. от Алфред Керхер. Седалището и се намира в гр.Виненден, провиция Баден - Вюртенберг, Германия (около 15 км. североизточно от Щутгарт).
Стратегията на KARCHER е глобална – да бъде лидер на световния пазар в областта „Почистване”. Глобалната стратегия има две основни направления:
• глобализиране на териториалния обхват на продажбите чрез увеличаване на оборота не само на европейския, но и на американския и азиатския пазари;
• Покриване на всички потребности от почистване в цял свят чрез увеличаване на производствената номенклатура.
По-важните принципи на KARCHER в тактическо отношение са следните:
• техническо решаване на проблемите с почистването – иновативни технически решения, създадени в лабораториите във Виненден;
• Клиентът е царят. Във връзка с това се извършват системни проучвания на мненията на клиенти и въз основа на резултатите от тях се подобряват съществуващите машини, разработват се нови машини, формира се рекламна политика;
• ергономичност, функционалност, иновативен дизайн. Уредите на KARCHER се отличават от конкурентите си по съвременните дизайнерски решения, нисък разход на енергия и многофункционалност, увеличавайки многократно ефекта от почистването;
• все по-голямо внимание се отделя на завишените изисквания за опазване на околната среда - стремежът е да се използват екологично чисти решения за биологично разграждане и рециклиране на материалите за новите уреди;
• социална политика – все по-голямо участие и ангажираност в социални проекти в рамките на национални, местни и регионални инициативи, както и помощ на жертви на природни бедствия;
• непрекъснат стремеж за създаване на нови продукти, пестящи енергия, ефективни системи за възвръщане на топлината и използване на регенеративни енергии.